Één serviceloket voor tablets, smartphones en apps.

Makkelijk mobiel werken voor uw organisatie. Altijd en overal.

Mobiel beheer uitbesteden, waarom eigenlijk?

icon
Continuïteit van het mobiel beheer is gegarandeerd
icon
Single point of service voor uw gebruikers
icon
Kwaliteit gegarandeerd door specialist op basis van SLA
icon
AVG compliant en scheiding tussen zakelijk en privé gebruik
icon
Goede beveiliging van zakelijke apps en data
icon
Sneller (digitale) innovatie en nieuwe diensten realiseren
icon
Geen investering meer nodig voor onderhoud van uw eigen beheerorganisatie
In Cloud Seven vindt u de ervaren (meer dan 25 jaar ervaring) en deskundige IT partner die de zorg van uw organisatie uit handen neemt voor het mobiel beheer, mobiele innovatie en u ondersteunt met het vaststellen van een passende MDM/MAM/EMM/UEM strategie. Wij creëren de beste technische oplossingen en gebruikerservaring van digitale producten en zorgen dat die passen binnen uw organisatie. Wij verbinden mensen en organisaties, waar en wanneer dan ook. Dit leidt tot betere werkwijzen, meer betrokkenheid van werknemers en de juiste focus om als organisatie relevant te blijven in deze turbulente tijden.
Meer informatie read more
Minder informatie read less
Mobiel beheer, goed geregeld voor alles en iedereen
icon
Digitalisering van mobiele beheerprocessen
Digitaliseer mobiele beheer processen & creëer een self-service omgeving voor uw gebruikers.
Meer informatie
icon
Single Point Of Service voor uw medewerkers
Één centraal contactpunt voor apps, mobiele devices & mobiele abonnementen
Meer informatie
icon
Borging kwaliteit van mobiele dienstverlening
Gegarandeerde continuïteit van de mobiele beheer diensten uitgevoerd door specialisten
Meer informatie
icon
Veiligheid en ‘Security by Design’
Alle mobiele zakelijke data van uw organisatie veilig en goed beschermd
Meer informatie

Digitalisering van mobiele beheerprocessen (en self-service)

Organisaties die er voor kiezen om de voordelen te verzilveren van digitalisering van werkprocessen en diensten zullen ook moeten nadenken over de ondersteuning van medewerkers en klanten in de dagelijkse operatie. De beleving die de moderne digitale 'consument' ervaart en daarmee de acceptatie om de digitale vernieuwingen te gebruiken, is hier mede van afhankelijk.

De meeste organisaties hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met MDM/EMM softwaretools en een vorm gevonden om hun mobiele gebruikers in hun dagelijkse werk te ondersteunen. De vraag is of dit nog goed aansluit bij de digitale transitie die veel organisaties doormaken? Zijn er mogelijkheden om de mobiele beheerprocessen te verbeteren en beter aan te laten sluiten bij het verwachtingspatroon van deze moderne digitale ‘consument'?

Herkent u dit bijvoorbeeld:
 • Applicaties voor die worden ingezet om het mobiel beheer uit te voeren werken niet goed samen, bijvoorbeeld applicaties die worden gebruikt voor: MDM/EMM, Asset Management, Service Ticketing en Financiële doorbelasting.
 • De supportkennis is verspreid over meerdere 'loketten' en specialisten, bijvoorbeeld support voor: mobiele devices, mobiele OS-en, apps, security & Identity access, Mobiele abonnementen en Mobiele netwerken.
 • Problemen die gebruikers ervaren zijn vaak een goed aanknopingspunt voor een (digitale) vernieuwing of het oplossen van een probleem. Organisaties hebben moeite met het gestructureerd vastleggen van deze ervaringen en om ze te benutten in hun (digitale) vernieuwingsprocessen.
Een goede optie is om de principes achter digitale transitie ook toe te passen op de inrichting van de mobiele beheerprocessen. Er zijn meerdere mogelijkheden die, op zichzelf of in kombinatie, mobiel beheer moderniseren en beter laten aansluiten bij de behoefte van de moderne digitale 'consument':
 • Data en -service integratie: gebruik portal technologie om gedigitaliseerde service processen te ontwikkelen. Door bijvoorbeeld de data uit het MDM/EMM systeem te integreren met de data uit het asset management en het service ticketing systeem kunnen er transparante services worden aangeboden ondersteund met actuele en betere informatie. Tevens zijn er efficiëntie verbeteringen te behalen door vanuit 1 geïntegreerde databron te koppelen met ondersteunende administratieve systemen, bijvoorbeeld voor doorbelasting van kosten naar bedrijfsonderdelen.
 • Inzet van AI technologie. Op dit moment kan AI al worden gebruikt om beter en actueler informatie te verzamelen over de status van een mobiele device. Dit type informatie is de basis voor een betere service aan de gebruiker. Bijvoorbeeld:
  • Informatie over de kwaliteit van de batterij i.p.v. alleen informatie over het oplaadpercentage. Het is dan duidelijk of het beter is om het device te vervangen i.p.v. te repareren.
  • Informatie over dekkingsprobemen die een mobiele devices ondervindt. Geeft een veel beter inzicht in de kwaliteit van het netwerk van een mobiele operator en inzicht in waarom een app bijvoorbeeld niet goed werkt.
  In de nabije toekomst kan AI ook de serviceprocessen beter en intelligenter maken door 'te leren' van de supportervaringen die zijn opgeslagen in de geïntegreerde database van het service portal.
 • Meer en betere self service mogelijkheden. De moderne digitale “consument” wil zijn zaken zelf regelen, dat doet hij immers ook met zijn bankzaken of vakantiereizen. Hij wil 1 loket, het liefst digitaal, om de service af te roepen die hij nodig heeft. Of het nu gaat om het bestellen of repareren van een mobiel device, vragen over een app of problemen met een mobiel netwerk. Een soepele en snelle “webwinkel” ervaring is het doel om na te streven, ook als het mobiel beheer betreft. De eerder beschreven portal en AI aanpak biedt de basis om betere self service mogelijkheden te bieden aan uw gebruikers.
 • Beloon uw gebruiker, doe aan Idea Assessment. Zorg er voor dat een gebruiker zich gehoord voelt door zijn ervaringen en ideeën een serieuze landingsplek te geven. Waarom zou je deze kennis en inzichten verloren laten gaan? De gebruiker staat immers aan het einde van de digitale transitieketen en bepaalt, door er wel of geen gebruik van te maken, het succes. Idea Assesment is een proces voor het inventariseren, beoordelen, prioriteren en valideren van ideeën. Met het inrichten van een Idea Assessment proces, bijvoorbeeld als onderdeel van een service portal, sluit een organisatie de Lean Methodology aanpak (Build, Measure, Learn) wat tot doel heeft om (digitale) innovaties sneller en met minder risico uit te voeren.
Meer informatie read more
Minder informatie read less
Download whitepaper download whitepaper

Single Point Of Service voor uw medewerkers

De gebruikers van mobiele diensten, zeg maar de moderne 'digitale consument', wil snel en deskundig worden geholpen op het moment die hem het beste uitkomt. Zij zijn dit gewend voor alle digitale diensten die zij gebruiken en verwachten dit ook bij mobiele diensten. De moderne 'digitale consument' kan uw medewerker zijn, een ketenpartner of een klant.

Hoe kan een organisatie voldoen aan dit verwachtingspatroon en hoe kunnen gebruikers aan het stuur worden gezet voor hun eigen beheer?

Een effectieve maatregel is er voor te zorgen dat alle kennis en ervaring om mobiele diensten te ondersteunen is samengebracht op 1 punt (single point of service) en zoveel als mogelijk digitaal beschikbaar is voor de gebruiker in de vorm van een self service dienst.

Het organiseren van een single point of service vereist o.a. het samenbrengen van kennis en ervaring op gebieden als: mobiele devices, mobiele OS-en, apps, security & Identity access, hosting & cloud services, mobiele abonnementen en mobiele netwerken. Tevens is integratie nodig van data en systemen zodat er slimme (digitale) self service diensten ontwikkeld kunnen worden. Denk hierbij aan integratie van applicaties die worden gebruikt voor: MDM/EMM, Asset Management, Directory Services, Service Ticketing, HRM en administratieve applicaties, bijvoorbeeld voor doorbelasting van kosten.

De combinatie van organisatorische aanpassingen en IT systeem integratie zal voor veel organisaties een (te) grote uitdaging zijn. Een nieuwe manier van werken introduceren in een staande ICT beheer organisatie zal op weerstand stuiten en IT systeem integraties zijn kostbaar en risicovol. Toch zullen de gebruikers van mobiele diensten organisaties dwingen om te komen met moderne en altijd beschikbare ondersteunende supportdiensten.

Door het uitbesteden van de mobiele beheer werkzaamheden valt de noodzaak van een prijzige interne, in mobiel beheer gespecialiseerde-, IT afdeling voor dit doeleinde weg. Hiermee creëren wij een flexibele schil voor uw organisatie waar u makkelijk en snel veranderingen kan laten doorvoeren, kan opschalen (meer smartphones/tablets, nieuwe abonnementen) of juist weer kan afschalen naar de werkelijke behoefte.

De modernisering en digitalisering van de supportdiensten realiseren wij met inzet van het door ons, speciaal voor dit doel ontwikkelde, support portal (voor meer informatie hierover lees ook “digitalisering van Mobiele beheerprocessen en self service”).

In het portal worden afnemer, aanbieder en telecom provider op procesmatige wijze met elkaar verbonden. Wij verzorgen de instellingen, beleid, app inrichting en app-distributie voor de hele gebruikerspopulatie. Verder biedt de Portal omgeving realtime overzichten van de operationele toestand en het gebruik van de mobiele devices in het veld.

Alle, bij het beheer betrokken-, medewerkers van uw organisatie hebben ook direct toegang tot onze ‘skilled’ supportdesk. Hier zijn materiedeskundige medewerkers aanwezig die u vriendelijk en professioneel te woord staan en uw vragen beantwoorden en problemen in behandeling nemen. Het contact tussen de eindgebruiker in het veld en de supportdesk wordt afgewikkeld langs de digitale portal ingang. Het gebruik van de digitale portal verloopt via een, voor alle gebruikers herkenbare-, ‘webshop’ ervaring en is daarvoor op maat gemaakt. De eindgebruiker kan exact aangeven welk probleem of vraag hij/zij heeft en krijgt deskundige terugkoppeling aangaande hoe en wanneer dit probleem verwacht wordt te zijn afgehandeld dan wel wanneer deze vraag kan worden beantwoord.
Meer informatie read more
Minder informatie read less
Download whitepaper download whitepaper

Borging continuïteit van mobiele dienstverlening

24 x 7 toegang tot mobiele diensten en een altijd beschikbare mobiele werkplek zijn niet meer weg te denken in een moderne organisatie. Medewerkers, ketenpartners en klanten gaan er bijna gedachteloos vanuit dat dit op orde is en dat ze hier te allen tijde op kunnen rekenen.

De afgelopen jaren hebben organisaties, vanwege het belang voor de continuïteit van de dienstverlening, er vaak voor gekozen het mobiel beheer binnen de eigen beheerorganisatie vorm te geven. De beheerorganisatie dient dan zelf te beschikken over de benodigde specialistische kennis en de beschikking te hebben over adequate en professionele beheertooling voor het uitvoeren van MDM/MAM/EMM beheer. Weer andere organisaties kiezen er voor om de ICT dienstverlening uit te besteden aan een outsourcing partij, waarbij er vaak voor wordt gekozen om bedrijfsspecifieke applicaties wel in eigen beheer te houden.

De vraag is of deze vormen van gebruikersondersteuning afdoende zijn om invulling te kunnen geven aan de “altijd aan” verwachting van de moderne digitale gebruiker van mobiele diensten?

Er zijn ontwikkelingen die aanleiding geven om de opzet van uw mobiele diensten (zie onze whitepaper “Mobiele diensten: “key enabler” van digitale transformatie”) en de gekozen organisatievorm voor gebruikersondersteuning te heroverwegen of aan te scherpen. Dit is een gevolg van de constante introductie van nieuwe technologieën en van het grootschalig migreren naar de Cloud van operationele processen die inherent mobiel van karakter zijn.

Denk hierbij aan technologische ontwikkelingen zoals:
 • De verdergaande virtualisatie van applicaties op basis van Docker technologie.
 • Edge computing waardoor grote hoeveelheden data op de plaats van herkomst snel kunnen worden verwerkt en geïnterpreteerd. Voor de gedachtevorming: Cloud Computing werkt op big data, terwijl Edge Computing werkt op "instant data", realtime data gegenereerd door sensoren of gebruikers.
 • De introductie van 5G (zie onze whitepaper 5G in de Enterprise).
En aan de mogelijkheden om de gebruikersondersteuning verregaand te verbeteren en te moderniseren zoals:
 • Digitalisering van de gebruikersondersteuning en het bieden van “slimme” selfservice diensten.
 • Creëren van een Single Point of service (integratie van beheertaken en kennis).
De borging van continuïteit en kwaliteit van de mobiele dienstverlening vergt, zeker in deze tijd, veel specialistische kennis en grote praktische ervaring van het gehele mobiliteitsdomein en niet slechts van onderdelen daarvan. Belangrijke aspecten zijn daarbij: digitale transitie en innovatie, security, applicatie development -en integratie vraagstukken, product en app lifecycle management, bijzonderheden van de verschillende mobiele OS-en, allerhande mobiele devices van verschillende makelij, mobiele netwerken, providers en operators, mobiele beheertooling, professionele gebruikersondersteuning en meer.

Cloud Seven is, als kennispartner met haar jarenlange ervaring in dit mobiliteitsdomein, bij uitstek geschikt om samen met u snel en flexibel op vernieuwingen en mogelijkheden in te spelen. Uw beheerorganisatie profiteert hiervan doordat de mobiele dienstverlening voortdurend wordt geprofessionaliseerd. Uw eindgebruikers profiteren doordat zij op eenduidige- en toegankelijke wijze de mobiele diensten kunnen afroepen.
Meer informatie read more
Minder informatie read less
Download whitepaper download whitepaper

Veiligheid en ‘Security by Design’

‘Voorkomen is beter dan genezen’

Dat spreekwoord kennen wij allemaal! Makkelijk gezegd, moeilijker gedaan. Immers, om te voorkomen moet je van te voren in zekere mate rekening kunnen houden met de, veelal onbekende, bedreigingen waar een mobiele omgeving aan bloot wordt gesteld. Dit vereist expertise, kennisontwikkeling en continu aandacht voor de kwetsbaarheden van de systemen. Om te ‘voorkomen’ is het zaak dat informatiebeveiliging vanaf het begin van een traject of systeemontwerp top-of-mind is.

Waarom doen wij dit?
 • Het anticiperen en voorkomen van security risico’s aan het begin van een traject is vele malen goedkoper dan achteraf.
 • Beveiligingsfouten zijn beter onder controle te krijgen door testen, bewustzijn, tooling en monitoring. Zij kunnen in de kiem gesmoord worden.
 • Vroege ontdekking van fouten in een werkproces of werkwijze geeft input om deze processen te verbeteren en de veiligheid te verhogen.
 • Het inzichtelijk maken en beschermen van bedrijfsgevoelige informatie is één van de centrale punten bij het formuleren de mobiele werkplekondersteuning.
Risico’s worden middels een risico-analyse in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in de risico’s en maatregelen die ingeregeld moeten worden voor het accepteren van deze risico’s. Ook geeft dit input voor de classificatie van bedrijfsdata en processen/systemen in het securitymodel van de organisatie. Risico analyse is een continue proces, de omstandigheden van de buitenwereld veranderen immers continu.

Uiteraard is het belangrijk om controle over de mobiele omgeving te hebben. Wie heeft welke mobiele apparatuur in gebruik, met welke rechten, waar, wanneer, welke informatie mag naar buiten worden gebracht etc? Dit vereist een sluitende en (altijd!) actuele activa administratie die op ieder gewenst moment kan worden opgevraagd. Alle gegevens staan zodoende onder centraal toezicht van de organisatie.

Cloud Seven weet dat beveiliging van cruciaal belang is voor de mobiele vloot. Naast risico analyse en het nemen van organisatorische maatregelen passen wij ook de meest moderne (en ‘proven’) technologie toe om de best beveiligde omgeving op maat te leveren voor onze klanten. Wij gebruiken bijvoorbeeld op maat gemaakt compliancy beleid in combinatie met de platform specifieke beveiligingsopties die geboden worden door:
 • Android Enterprise (Work profile/Work managed)
 • Apple User profile (BYOD) en Device profile features
 • Windows Modern security aspecten (App run control, health attestation, WIP..)
 • Linux (lockdown, App run control..)
Meer informatie read more
Minder informatie read less
Download whitepaper download whitepaper
Poster
Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?
Uitdaging
Dwingen marktomstandigheden u om sneller digitaal te transformeren?
Dit speelt bij onze klanten, herkent u dit?

“De bouw en infra activiteiten van Dura Vermeer moeten snel inspelen op maatschappelijke en economische ontwikkelingen, denk hierbij aan: duurzaamheid, veiligheid, kwaliteit, nieuwe bouwmethode en concurrenten. De digitalisering van onze werkprocessen is hiervoor van strategisch belang waarbij er een steeds grotere nadruk ligt op slim en veilig mobiel werken.”
Hans Aalbers
Directeur ICT Dura Vermeer Groep NV
Oplossing
 • Besteed het beheer van uw smartphones, tablets, apps en mobiele abonnementen uit aan Cloud Seven en verlaag de kosten, complexiteit en downtime van uw Business Mobility.
 • Creëer de randvoorwaarden om kansrijke (digitale) innovaties sneller te realiseren.

“In Cloud Seven hebben we de partner gevonden die actief meedenkt over vernieuwing en het realiseren van innovaties, maar waaraan we ook het complete beheer van al onze mobiele devices en zakelijke apps hebben kunnen uitbesteden. Dit houdt onze organisatie slank en gericht op haar kernactiviteit.”
Hans Aalbers
Directeur ICT Dura Vermeer Groep NV
Poster
Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?